Privacy Verklaring Feessie van Keessie

Feessie van Keessie, een samenwerking tussen Volendam Music BV, MAS Management en NTK , houdt zich bezig met het organiseren van evenementen en is gevestigd te Burgemeester van Baarstraat 4, 1131WT Volendam.

Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Feessie van Keessie – Volendam Music BV, MAS Management en NTK. Feessie van Keessie hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Feessie van Keessie in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
 2. Wat doen we met uw gegevens?
 3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
 4. Cookies
 5. Klikgedrag
 6. Festival der Liebe en andere websites
 7. Bewaartermijn
 8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
 9. Wijziging privacybeleid
 10. Vragen
 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer of creditcardnummer;
 • Geboortedatum;
 • Social-media accounts

Het verwerken van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bancaire gegevens, geboortedatum en social-media accounts is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van onze evenementen, toegangstickets en aanverwante producten en diensten.

Periodiek versturen Feessie van Keessie – Volendam Music BV, MAS Management en NTK een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van u ten minste uw e-mailadres en eventueel uw naam, adres en geboortedatum. Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrieven, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrieven, met hierin informatie over onze organisaties, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze evenementen, toe te sturen. Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf-, lees- en koopgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daarop af te kunnen stemmen. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van Feessie van Keessie – Volendam Music BV, MAS Management en NTK

U heeft de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via onze klantenservice. Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

 1. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven. Uw financiële gegevens – bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens – die u heeft ingevuld bij de keuze voor uw betaalwijze deelt Feessie van Keessie met NTK die de betaling(en) afhandelt. NTK is tevens gebonden aan onze privacy voorwaarden en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Uw gegevens kunnen ook aan derden ter beschikking worden gesteld, zodat zij namens Feessie van Keessie de nieuwsbrief kan versturen. Dit gebeurt echter enkel indien u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Indien u geen prijs meer stelt op het ter beschikking stellen aan de door Feessie van Keessie geselecteerde derden ten behoeve van het verstrekken van informatie of aanbiedingen kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden (“Opt-out”).

 1. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Feessie van Keessie van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u per e-mail contact opnemen met privacy@feessievankeessie.nl. Feessie van Keessie zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

 1. Cookies

Feessie van Keessie maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de evenementen van Feessie van Keessie en eventueel ook van door haar geselecteerde derden. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor bij uw webbrowser instellen alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn of dat de website niet optimaal functioneert.

 1. Klikgedrag

Op de websites van Feessie van Keessie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

 1. Feessie van Keessie en andere websites

Op de website van Feessie van Keessie treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Feessie van Keessie geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

 1. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Feessie van Keessie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, in de vorm van een beschermde on- en offline omgeving, versleuteling, toegangsbeperking voor gevoelige informatie en 2-Factor Authentication.

Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

 • De website van waaruit u onze website oproept;
 • Het IP-adres;
 • Het tijdstip en de datum van toegang;
 • De http-antwoordcode;
 • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt.
 1. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Feessie van Keessie gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt.  Wij raden u om deze reden aan d0eze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 9 februari 2024.

 1. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u daarmee terecht bij privacy@feessievankeessie.nl. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.